Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương.

Tên công ty viết bằng tiếng Anh: Hai Duong Rural Water Supply and Sanitation Joint Stock Company

Sơ đồ tổ chức:

 

 

Tổ chức bộ máy

Công ty hiện có 06 phòng chức năng và 27 nhà máy cấp nước sạch tương ứng với 08 cụm sản xuất kinh doanh.

Tôn chỉ của công ty:

Trở thành nhà cung cấp dịch vụ cấp nước sạch tốt nhất cho khách hàng tại địa phương với số lượng đầy đủ, chất lượng tốt và giá cả chấp nhận được, cũng như các dịch vụ vệ sinh và các dịch vụ hỗ trợ khác phù hợp với thực hành quản lý nguồn nước bền vững và với mục tiêu đạt được lợi nhuận tối ưu cho các cổ đông và đóng góp cho sự phát triển xã hội và nâng cao đời sống cho người dân địa phương và phù hợp với nguyên tắc quản trị tốt, minh bạch và chống tham nhũng.