Toàn cảnh công trình nước sạch sông Đà số 2 đang thi công

Dự án xây dựng, lắp đặt tuyến đường ống nước sạch sông Đà số 2 chính thức được triển khai thi công từ ngày 9/5/2018. Dự kiến, đến quý IV năm 2019, công trình này sẽ hoàn thành.
 

Dá»± án xây dá»±ng, lắp Äặt tuyến ÄÆ°á»ng á»ng nÆ°á»c sạch sông Äà sá» 2 chính thức Äược triá»n khai thi công từ ngày 9/5/2018. Dá»± kiến, Äến quý IV nÄm 2019, công trình này sẽ hoàn thành và sẽ nâng công suất cung cấp nÆ°á»c sạch của Nhà máy nÆ°á»c sạch sông Äà từ 300.000 m3/ngày Äêm lên 600.000 m3/ngày Äêm.


Dự án xây dựng, lắp đặt tuyến đường ống nước sạch sông Đà số 2 chính thức được triển khai thi công từ ngày 9/5/2018. Dự kiến, đến quý IV năm 2019, công trình này sẽ hoàn thành và sẽ nâng công suất cung cấp nước sạch của Nhà máy nước sạch sông Đà từ 300.000 m3/ngày đêm lên 600.000 m3/ngày đêm.
 Tháng 10/2015, Viwasupco Äã khá»i công xây dá»±ng giai Äoạn 2 của dá»± án cấp nÆ°á»c Sông Äà (trong Äó có tuyến truyá»n dẫn nÆ°á»c sạch sá» 2 sông Äà dá»c Äại lá» ThÄng Long). Tuy nhiên tá»i nay tuyến á»ng giai Äoạn 2 của dá»± án chÆ°a hoàn thành, nguyên nhân do công tác tá» chức Äấu thầu và cá» phần hóa, cÅ©ng nhÆ° chuyá»n giao chủ sá» hữu.
 

Tháng 10/2015, Viwasupco đã khởi công xây dựng giai đoạn 2 của dự án cấp nước Sông Đà (trong đó có tuyến truyền dẫn nước sạch số 2 sông Đà dọc Đại lộ Thăng Long). Tuy nhiên tới nay tuyến ống giai đoạn 2 của dự án chưa hoàn thành, nguyên nhân do công tác tố chức đấu thầu và cổ phần hóa, cũng như chuyển giao chủ sở hữu.
 

Chủng loại á»ng của dá»± án này là á»ng gang dẻo, ÄÆ°á»ng kính từ 1,6m-1,8m, á»ng Äược nhập từ Ấn Äá» và các Tiá»u vÆ°Æ¡ng quá»c Ả rập (UAE) bằng ÄÆ°á»ng biá»n, sau Äó dùng ô tô Äá» vận chuyá»n Äến chân công trình.
 

Chủng loại ống của dự án này là ống gang dẻo, đường kính từ 1,6m-1,8m, ống được nhập từ Ấn Độ và các Tiểu vương quốc Ả rập (UAE) bằng đường biển, sau đó dùng ô tô để vận chuyển đến chân công trình.
 
 

Tổng kinh phí của dự án là 5.700 tỷ đồng.
 

Hiá»n nay má»t sá» hạng mục của dá»± án ÄÆ°á»ng á»ng nÆ°á»c sông Äà giai Äoạn 2 vẫn Äang Äược triá»n khai.

Hiện nay một số hạng mục của dự án đường ống nước sông Đà giai đoạn 2 vẫn đang được triển khai.

Ngày 13/12, trao Äá»i vá»i phóng viên Dân trí, ông Nguyá»n VÄn Tá»n - Tá»ng Giám Äá»c Cty CP nÆ°á»c sạch Vinaconex (Viwasupco) cho hay Dá»± kiến dá»± án này sẽ Äược hoàn thành vào trÆ°á»c Tết DÆ°Æ¡ng lá»ch nÄm 2019. Má»t sá» Äoạn thi công của dá»± án có gần ÄÆ°á»ng và gây ô nhiá»m là Äiá»u khó tránh khá»i, chúng tôi Äã phân công các công nhân dá»n dẹp vá» sinh Äá» giảm thiá»u mức Äá» khói bụi và vật liá»u tràn ra ÄÆ°á»ng, tránh gây nguy hiá»m cho ngÆ°á»i tham gia giao thông.
 

Ngày 13/12, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Tốn - Tổng Giám đốc Cty CP nước sạch Vinaconex (Viwasupco) cho hay "Dự kiến dự án này sẽ được hoàn thành vào trước Tết Dương lịch năm 2019. Một số đoạn thi công của dự án có gần đường và gây ô nhiễm là điều khó tránh khỏi, chúng tôi đã phân công các công nhân dọn dẹp vệ sinh để giảm thiểu mức độ khói bụi và vật liệu tràn ra đường, tránh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông".
 

Trước đó, năm 2005, dự án hệ thống cấp nước sạch khu vực chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông triển khai giai đoạn 1, dài 45,8km, công suất 300.000 m3/ngày đêm, với số vốn 1.500 tỉ đồng.

Năm 2009, tuyến ống số 1 được đưa vào vận hành. Tuy nhiên, từ khi vận hành đến nay, tuyến ống này đã vỡ, gặp sự cố hơn 20 lần, gây khó khăn về nước sinh hoạt cho hàng vạn người dân Hà Nội.

Nhiều cán bộ liên quan đến dự án này đã bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.

Giai đoạn 2 của dự án được khởi công vào ngày 7/10/2015 với tổng nguồn vốn đầu tư dự án gần 5.000 tỷ đồng. Công ty Viwasupco đã lựa chọn Nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Sản xuất Ống gang dẻo Xinxing (Trung Quốc) với giá trúng thầu thấp hơn khoảng 11,8% so với giá gói thầu được phê duyệt.

Tuy nhiên, thông tin về việc Nhà thầu Trung Quốc thắng thầu dự án đường ống nước sông Đà số 2 đã khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều. Ngày 6/4/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo dừng ký hợp đồng với nhà thầu Trung Quốc.
Lượt xem: 509
Thư viện ảnh